szkolenia

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK zaprasza do udziału w szkoleniach

W maju i czerwcu 2017 r. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza do udziału w następujących szkoleniach:
1.    Ochrona danych osobowych w sektorze finansów publicznych – planowane zmiany
2.    Dostęp do informacji publicznej a ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
3.    Prawo do informacji a prawo do prywatności
Szkolenia skierowane do pracowników administracji publicznej i innych osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych oraz kwestii związanych z dostępem do informacji publicznej. Prowadzone są przez radcę prawnego - wykwalifikowane trenera.
Więcej informacji nt. szkoleń znajduje się w zakładce Szkolenia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

power

Nabór na studia podyplomowe Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK

Aktualny nabór na studia podyplomowe realizowane przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK od semestru letniego 2016/2017 trwa do 15 marca 2017 r. na następujące kierunki:
– Zarządzanie w administracji publicznej (ZAP),
– Administracja (ADM),
– Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych.

Więcej infomacji w zakładce "Rekrutacja".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

power

Wykład w ramach seminarium "Dobre rządzenie".

W środę 12 października 2016 r. o godz. 10.00 w Pawilonie G w Sali 13 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ul. Rakowicka 27, odbędzie się wykład pt. ZASOBY NIEMATERIALNE PRZEDSIĘBIORSTWA. Gościem specjalnym będzie prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który przedstawi zagadnienie "DNA INNOWACYJNEJ FIRMY - CO JEST WAŻNE DLA OSIĄGNIĘCIA SUKCESU". Głos zabiorą również dr Bartłomiej Biga z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz Piotr Rusiecki i Adam Leszkiewicz. Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Jerzy Hausner z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK. Wykłady mają charakter otwarty. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Więcej infomacji
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

power

Wybór Partnera w projekcie

Niniejszym zawiadamiamy, iż w związku z opracowaniem wniosku o dofinasowanie projektu pn. Podnoszenie zdolności instytucjonalnej Miasta Tarnowa – innowacyjny system zarządzania wiedzą i komunikacji z interesariuszami w obszarze współpracy z przedsiębiorcami realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, został wybrany partner projektu ANDALUCIA EMPRENDE, FUNDACION PUBLICA ANDALUZA z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa w ramach współpracy ponadnarodowej, o której mowa w art. 10 rozporządzenia EFS. Uwzględniona została zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Niniejszą informację zamieszcza się zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabór na studia podyplomowe 2016

Aktualny nabór na studia podyplomowe realizowane przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK od semestru letniego 2015/2016 trwa od 2 stycznia 2016 r. do 12 lutego 2016 r. na następujące kierunki:
 Administracja (ADM),
Zarządzanie projektami finansowanymi z Unii Europejskiej (ZP).

Więcej infomacji w zakładce "Rekrutacja"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

sp4

IV Konferencja z cyklu Sprawne Państwo pn. Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego

IV konferencja z cyklu „Sprawne państwo” odbyła się w dniach 23-24 września 2015 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Tematem przewodnim konferencji były propozycje dotyczące systemowych zmian w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej konferencji - więcej informacji
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

logoMEF

 

 

 

Konferencja „Współpraca finansowa samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych: problemy, rozwiązania, rekomendacje”

W dniu 5 listopada 2015 r. w Krakowie odbyła się konferencja pn. „Współpraca finansowa samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych: problemy, rozwiązania, rekomendacje” zorganizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

III Konferencja z cyklu „Sprawne Państwo” – Jaka przyszłość samorządu terytorialnego w Polsce?

III Konferencja z cyklu „Sprawne państwo” odbyła się w dniach 11-12 grudnia 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Tematem przewodnim konferencji była przyszłość samorządu terytorialnego w Polsce w kontekście dotychczasowych doświadczeń z jego funkcjonowania więcej informacji
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

V Tydzień ekonomii społecznej

Już po raz piąty Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Krakowie oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP) we współpracy z Kołem Naukowym Gospodarki i Administracji Publicznej (KN GAP)  organizują Tydzień Ekonomii Społecznej (TES). V edycja TES wpisuje się w szerszy format Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, którego celem jest ponadnarodowe wsparcie dla postaw przedsiębiorczych oraz swobodny przepływ myśli, idei i pomysłów. Więcej informacji  do pobrania
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

Dynamizm, rywalizacja i gospodarka nadmiaru. Dwa eseje o naturze kapitalizmu

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej wraz z Partnerem Wydawniczym – Grupą PZU – ma zaszczyt przedstawić polskie tłumaczenie książki pt. "Dynamism, Rivalry, and the Surplus Economy. Two Essays on the Nature of Capitalism" autorstwa Jánosa Kornai'a – światowej sławy ekonomisty, jednego z najwybitniejszych uczonych wszech czasów w dziedzinie ekonomii  więcej informacji
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------