Działalność wydawnicza, wynikająca głównie z realizowanych przez MSAP UEK projektów badawczo-wdrożeniowych, obejmuje publikacje adresowane do pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz szerokiego grona Czytelników zainteresowanych tematyką funkcjonowania sektora publicznego. Są to: monografie, podręczniki, poradniki, materiały szkoleniowe, a także materiały informacyjne i promocyjne. W ramach realizowanych projektów MSAP UEK przygotowuje publikacje także w wersji anglojęzycznej.

Zakres:

  • administracja publiczna,
  • zarządzanie publiczne,
  • samorząd terytorialny,
  • gospodarka publiczna,
  • organizacje pozarządowe i ekonomia społeczna.

 

CZASOPISMA

 

RAPORTY

Raporty z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018

ISR makro7

VII Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach –
badania 2016-2018 – komponent makroekonomiczny –
do pobrania

Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Mateusz Pipień

Kraków 2018

ISR mikro7

VII Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach –
badania 2016-2018 – komponent mikroekonomiczny
do pobrania

Kamil Fijorek, Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz

Kraków 2018

ISR laczny7

VII Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach –
badania 2016-2018 – raport łączny – do pobrania

Piotr Boguszewski

Kraków 2018


ISR synteza7

VII Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach –
badania 2016-2018 – synteza – do pobrania

Jerzy Hausner

Kraków 2018

 

 

VI Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
komponent makroekonomiczny – do pobrania

Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Mateusz Pipień

Kraków 2018

 

VI Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
komponent mikroekonomiczny
do pobrania

Kamil Fijorek, Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz

Kraków 2018

 

VI Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
 raport łączny – do pobrania

Piotr Boguszewski

Kraków 2018VI Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
synteza – do pobrania

Jerzy Hausner

Kraków 2018

 

 

V Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
komponent makroekonomiczny – do pobrania

Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Mateusz Pipień

Kraków 2018

 

V Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
komponent mikroekonomiczny
do pobrania

Kamil Fijorek, Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz

Kraków 2018

 

V Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
 raport łączny – do pobrania

Piotr Boguszewski

Kraków 2018

 

V Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
synteza – do pobrania

Jerzy Hausner

Kraków 2018

 

 

IV Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
komponent makroekonomiczny – do pobrania

Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Mateusz Pipień

Kraków 2018

 

IV Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
komponent mikroekonomiczny
do pobrania

Kamil Fijorek, Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz

Kraków 2018

 

IV Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
 raport łączny – do pobrania

Piotr Boguszewski

Kraków 2018

 

IV Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
synteza – do pobrania

Jerzy Hausner

Kraków 2018

 

 

III Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
komponent makroekonomiczny – do pobrania

Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Mateusz Pipień

Kraków 2017

 

III Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
komponent mikroekonomiczny
do pobrania

Kamil Fijorek, Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz

Kraków 2017

 

III Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
 raport łączny – do pobrania

Piotr Boguszewski

Kraków 2017

 

III Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
synteza – do pobrania

Jerzy Hausner

Kraków 2017

 

 

II Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
komponent makroekonomiczny – do pobrania

Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Mateusz Pipień

Kraków 2017

 

II Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
komponent mikroekonomiczny
do pobrania

Kamil Fijorek, Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz

Kraków 2017

 

II Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
 raport łączny – do pobrania

Piotr Boguszewski

Kraków 2017

 

II Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
synteza – do pobrania

Jerzy Hausner

Kraków 2017

 

 

I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
komponent makroekonomiczny – do pobrania

Łukasz Lenart, Błażej Mazur, Mateusz Pipień

Kraków 2017

 

I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
komponent mikroekonomiczny
do pobrania

Kamil Fijorek, Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz

Kraków 2017

 

I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
 raport łączny – do pobrania

Piotr Boguszewski

Kraków 2017

 

I Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach – badania 2016-2018 –
synteza – do pobrania

Jerzy Hausner

Kraków 2017

Raporty: W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

obieg zamkniety miasta m

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Perspektywa miastdo pobrania

Redakcja naukowa: Joanna Kulczycka, Krzysztof Głuc

Kraków 2017

obieg zamkniety przemysl m

W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym Perspektywa przemysłudo pobrania

Redakcja naukowa: Joanna Kulczycka, Krzysztof Głuc

Kraków 2017

Raporty o stanie samorządu i kierunkach jego reformowania
Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polscedo pobrania

Jerzy Hausner, Hubert Izdebski, Wojciech Lachiewicz, Stanisław Mazur, Aleksander Nelicki, Bartłomiej Nowotarski, Włodzimierz Puzyna, Krzysztof Surówka, Igor Zachariasz, Marcin Zawicki

Kraków 2014
Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polscedo pobrania

Jarosław Bober, Jerzy Hausner, Hubert Izdebski, Wojciech Lachiewicz, Stanisław Mazur, Aleksander Nelicki, Bartłomiej Nowotarski, Włodzimierz Puzyna, Krzysztof Surówka, Igor Zachariasz, Marcin Zawicki

Kraków 2013

 

Raporty z badań przeprowadzonych w ramach projektu CITISPYCE


citispyce lm

Młodzi ludzie a nierówności społeczne. Kraków na tle Europy. Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu przez zespół UEK przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa - do pobrania

Robert Chrabąszcz, Maciej Frączek, Tomasz Geodecki, Maciej Grodzicki, Piotr Kopyciński, Stanisław Mazur, Michał Możdżeń

Kraków 2015

 

Euromonitoring

okl-eu-monitoring

 

Na prostej? Polska w przededniu członkostwa w UE. EU-monitoring VII – Kraków 2003
autorzy: Mirosława Marody, Jerzy Wilkin (red.), Jarosław Górniak, Stanisław Mazur, Andrzej Rychard, Andrzej Wojtyna, Marek Zirk-Sadowski

On Course? Poland on the Eve of UE Accession. EU-monitoring VII – Kraków 2004

 

Meandry instytucjonalizacji: dostosowanie Polski do Unii Europejskiej. EU-monitoring VI – Kraków 2002
autorzy: Mirosława Marody, Jerzy Wilkin (red.), Jarosław Górniak, Stanisław Mazur, Andrzej Rychard, Andrzej Wojtyna, Marek Zirk-Sadowski

The Vagaries of Institution Building: Poland's Adjustment to the European Union. EU-monitoring VI – Kraków 2002

 

Polski talk show: Dialog społeczny a integracja europejska. EU-monitoring V – Kraków 2001
autorzy: Jerzy Hausner, Mirosława Marody, Jan Rutkowski, Jerzy Wilkin, Andrzej Wojtyna, Marek Zirk-Sadowski

Polish Talk Show: Social Dialogue and European Integration. EU-monitoring V

 

Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej. EU-monitoring IV – Kraków 2000
pod red. Jerzego Hausnera i Mirosławy Marody

The Quality of Governance: Poland Closer to the European Union? EU-monitoring IV

 

Trzy Polski: Potencjał i bariery integracji z Unią Europejską. EU- monitoring III – Warszawa 1999
pod red. Jerzego Hausnera i Mirosławy Marody

Three Polands: The Potential for and Barriers to Integration with the European Union. EU-monitoring III

 

Przystąpienie czy integracja? Polska droga do Unii Europejskiej. EU-monitoring II – Warszawa 1998
autorzy: Jerzy Hausner, Mirosława Marody, Jerzy Wilkin, Andrzej Wojtyna, Marek Zirk-Sadowski

Accession or Integration? Poland's Road to the European Union. EU-monitoring II

 

Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej. EU- monitoring – Warszawa 1996
autorzy: Marek Belka, Jerzy Hausner, Leszek J. Jasiński, Mirosława Marody, Marek Zirk-Sadowski

The Polish Transformation from the Perspective of European Integration. EU-monitoring

 

PUBLIKACJE WYDANE W RAMACH PROJEKTU "MINISTERSTWA UCZĄCE SIĘ" – MUS

Ministerstwa Uczące Się – MUS
Organizational Learning: A Framework for Public Administrationdo pobrania

red. Karol Olejniczak, Stanisław Mazur

Kraków 2014
Jak uczą się polskie ministerstwa? Wyniki diagnozy mechanizmu uczenia siędo pobrania

Michał Możdżeń, Karol Olejniczak, Paweł Śliwowski, Łukasz Widła

Kraków 2014
Jak diagnozować mechanizm uczenia się w organizacjach rządowychdo pobrania

red. Karol Olejniczak, Paweł Śliwowski

Kraków 2014
 Jak wzmacniać organizacyjne uczenie się w administracji rządowejdo pobrania

red. Bartosz Ledzion, Karol Olejniczak, Jakub Rok

Kraków 2014
 Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych. Doświadczenia międzynarodowedo pobrania

Stanisław Mazur, Adam Płoszaj (red.)

Warszawa 2013
 Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznejdo pobrania

Karol Olejniczak (red.)

Warszawa 2012

 

 

PUBLIKACJE WYDANE W RAMACH PROJEKTU "WZMOCNIENIE MECHANIZMÓW WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI JAKO REALIZATORAMI ZADAŃ PUBLICZNYCH" – MWF

MWF


okl mwf system

System finansowania NGO w Polscedo pobrania

red. Stanisław Mazur, Agnieszka Pacut

Kraków 2015

okl mwf wdrazanie

Wdrażanie mechanizmów współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w Polscedo pobrania

red. Stanisław Mazur, Agnieszka Pacut, Magdalena Pokora

Kraków 2015


okl mwf przewodnik

Mechanizmy współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – przewodnikdo pobrania

Kraków 2015


okl mwf doswiadczenia

Mechanizmy współpracy finansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – doświadczenia z wdrożeńdo pobrania

Kraków 2015

 

 

 

EKONOMIA SPOŁECZNA

Publikacje projektu ZSWES
Badanie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej
w Polsce za pomocą narzędzia ESometr. Raport z badania
do pobrania

Jakub Głowacki, Magdalena Jelonek

Kraków 2013

 

ISBN: 978-83-89410-42-9 


Wokół ekonomii społecznej – do pobrania

Maciej Frączek, Stanisław Mazur, Jerzy Hausner (red.)

Kraków 2012

 

ISBN: 978-83-89410-22-1

 

Publikacje wydane w ramach projektu Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce (INES)


INES Partnerstwo

Partnerstwo – współpraca międzysektorowa w realizacji celów społecznych - do pobrania

Alina Handzlik, Jakub Głowacki (red.)

Kraków 2012

Publikacje wydane w ramach projektu W POSZUKIWANIU POLSKIEGO MODELU EKONOMII SPOŁECZNEJ

es-okladki

  Ekonomia społeczna a rozwójdo pobrania
autorzy: Jerzy Hausner (red.), Hubert Izdebski, Tadeusz Kudłacz, Dorota Kwiecińska, Agnieszka Pacut, Bolesław Rok, Grażyna Skąpska, Bogumiła Szopa, Jan Jakub Wygnański
  Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznejdo pobrania
autorzy: Marek Ćwiklicki, Anna Giza-Poleszczuk, Hubert Guz, Jerzy Hausner (red.), Norbert Laurisz, Stanisław Mazur, Adam Nalepka, Urban Pauli, Romana Paszkowska, Jolanta Perek-Białas, Aleksy Pocztowski, Barbara Worek
  Finansowanie i otoczenie prawne podmiotów ekonomii społecznejdo pobrania
autorzy: Marek Benio, Maria Kosek-Wojnar, Anna Królikowska, Ambroży Mituś, Radosław Skiba, Krzysztof Surówka, Teresa Zagrodzka
  Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktykado pobrania
autorzy: Konrad Dudzik, Jerzy Hausner, Hubert Izdebski, Tomasz Kucharski, Norbert Laurisz
  Wspieranie ekonomii społecznejdo pobrania
autorzy: Michał Adamczyk, Jan Bereza, Jerzy Hausner (red.), Karolina Krawczyk, Dorota Kwiecińska, Adam Leszkiewicz, Paweł Łukasik, Stanisław Mazur, Ambroży Mituś, Agnieszka Pacut, Wiesław Zaleszczuk
  Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. Syllabusy do szkoleńdo pobrania
autorzy: Joanna Brzozowska, Konrad Dudzik, Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk, Jakub Głowacki, Dorota Góźdź, Hubert Guz, Dorota Kwiecińska (red.), Ambroży Mituś, Agnieszka Pacut (red.), Jolanta Perek-Białas, Barbara Worek
  Kwartalnik Ekonomia społeczna nr 1do pobrania
  Kwartalnik Ekonomia społeczna nr 2do pobrania
  Kwartalnik Ekonomia społeczna nr 3do pobrania

 

METODA PLANOWANIA ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

Publikacje projektu SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA W JST realizowanego w latach 2014-2015


 

Samorządowa służba cywilna. Obszary metropolitalne. Zagospodarowanie przestrzenne. Badania nad kierunkami zmian w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce

Piotr Kopyciński (red.)

Kraków 2015

do pobrania

ISBN: 978-83-89410-97-9


 

Systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego

Marek Ćwiklicki (red.)

Kraków 2015

do pobrania

ISBN: 978-83-89410-18-4


 

Studium o środowisku planowania w jednostkach samorządu terytorialnego

Marek Ćwiklicki (red.)

Kraków 2015

do pobrania

ISBN: 978-83-89410-23-8


 

Reformy samorządu lokalnego w wybranych krajach

Stanisław Mazur (red.)

Kraków 2015

do pobrania

ISBN: 978-83-89410-72-6


 

Propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Tom II

Piotr Kopyciński (red.)

Kraków 2015

do pobrania

ISBN: 978-83-89410-92-4


 

Propozycje zmian w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego w Polsce

Piotr Kopyciński (red.)

Kraków 2015

do pobrania

ISBN: 978-83-89410-72-6


 

Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego

Marek Ćwiklicki (red.)

Kraków 2015

do pobrania

978-83-89410-67-2


 

Analiza instytucjonalna miasta na prawach powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej

Jarosław Bober, Michał Kudłacz (red.)

Kraków 2015

do pobrania

ISBN: 978–83–89410–03–0


 

Analiza instytucjonalna powiatu z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej

Jarosław Bober (red.)

Kraków 2015

do pobrania

ISBN: 978-83-89410-62-7


 

Analiza instytucjonalna gminy z oceną realizacji standardów kontroli zarządczej

Jarosław Bober (red.)

Kraków 2015

do pobrania

978-83-89410-57-3


Czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego?

Maciej Frączek (red.)

Kraków 2014

do pobrania

 

ISBN 978-83-89410-52-8

 

Publikacje projektu PODNIESIENIE JAKOŚCI DZIAŁANIA URZĘDÓW I USŁUG DLA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ WDROŻENIE ZAKTUALIZOWANEJ METODY PRI W GMINACH I POWIATACH realizowanego w latach 2010-2011
Reformowanie polskiej administracji publicznej – wybrane aspekty zagadnienia

Stanisław Mazur (red.)

Kraków 2011

do pobrania

 

ISBN: 978-83-89410-96-2
Rozwój instytucjonalny samorządów małopolskich – wyniki badań

Jarosław Bober (red.), Barbara Gil, Marcin Kukiełka

Kraków 2011

do pobrania

 

 
Planowanie rozwoju instytucjonalnego w samorządach lokalnych

Jarosław Bober (red.)

Kraków 2011

do pobrania

  

ISBN 978-83-89410-86-3

 

 
Katalog narządzi rozwoju instytucjonalnego w samorządzie lokalnym

Marcin Zawicki (red.)

Kraków 2011

do pobrania

 

 ISBN 978-83-89410-91-7
Analiza instytucjonalna gminy

Jarosław Bober, Marcin Zawicki (red.)

Kraków 2010

do pobrania 

 

ISBN978-83-89410-61-0
Analiza instytucjonalna powiatu

Jarosław Bober, Marcin Zawicki (red.)

Kraków 2010

do pobrania

   

ISBN 978-83-89410-66-5

 

 

Publikacje PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO realizowanego w latach 2001-2004
Rozwój instytucjonalny. Poradnik dla samorządów terytorialnych

Jarosław Bober, Stanisław Mazur (red.), Bohdan Turowski, Marcin Zawicki

Kraków 2004

 

do pobrania

 

ISBN 83-89410-15-X
Analiza instytucjonalna urzędu gminy. Przewodnik dla samorządów

Stanisław Mazur, Marcin Zawicki (red.)

Kraków 2004

 

do pobrania

 

 
Analiza instytucjonalna starostwa powiatowego. Przewodnik dla samorządów

Stanisław Mazur, Marcin Zawicki (red.)

Kraków 2004

 

do pobrania

 

ISBN 83-89410-35-4
Analiza instytucjonalna urzędu marszałkowskiego. Przewodnik dla samorządów

Stanisław Mazur, Marcin Zawicki (red.)

Kraków 2004

 

do pobrania

 

 
Analiza instytucjonalna urzędu wojewódzkiego. Przewodnik dla administracji rządowej w województwie

Krystyna Kollbek (red.)

Kraków 2004

 

do pobrania

 

 
Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego

Marcin Zawicki (red.)

Kraków 2004

 

do pobrania

 

 
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki

Marcin Zawicki, Stanisław Mazur, Jarosław Bober (red.)

Kraków 2004

 

do pobrania

 

ISBN 83-89410-20-6
Katalog narzędzi rozwoju instytucjonalnego. Przewodnik dla samorządów lokalnych

Jarosław Bober, Anatol Władyka, Marcin Zawicki(red.)

Kraków 2004

 

do pobrania

 

ISBN 3-89410-45-1
Wskaźniki ilościowe w obszarach zarządzania

Alan Mitchell, Małgorzata Owsiany, Marcin Zawicki

Kraków 2004

 

do pobrania

 

 
Wskaźniki realizacji usług

Wiesław Wańkowicz

Kraków 2004

 

do pobrania

 

 
Zarządzanie projektem. Poradnik dla samorządów terytorialnych

Pierre Charette, Alan Mitchell, Stanisław Mazur (red.), Eric McSweeney

Kraków 2004

 

do pobrania

 

 
Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego. Poradnik dla samorządów

Janina Filek (red.)

Kraków 2004

 

do pobrania

 

ISBN 83-89410-05-2
Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego. Zeszyty ćwiczeniowe

Wiesława Borczyk, Janina Filek, Sławomir Kmak, Marek Wójcik

Kraków 2004

 

do pobrania

 

ISBN 83-89410-25-7

 

PORADNIKI

Poradniki z zakresu Innowacyjności i konkurencyjności gospodarki
Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolskido pobrania

Jerzy Hausner (red.)

Kraków 2008

 

ISBN 978-83-89410-56-6
Organizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesudo pobrania

Marcin Zawicki (red.)

Kraków 2006

 

ISBN: 83-89410-80-X
System zamawiania prac naukowychdo pobrania

Marcin Zawicki i Łukasz Mamica (red.)

Kraków 2006

 

ISBN: 83-89410-65-6
Instytucje zasady i mechanizmy wspierania przedsiębiorczości

Stanisław Mazur (red.)

Kraków 2006

Publikacje projektu KXetanes-Razem
Katalog przedsiębiorstw romskichdo pobrania

Agata Machnik-Pado, Michał Kudłacz

Kraków 2010

 

978-83-89410-76-4


okladka polityka wspierania

Polityka wspierania romskiej mniejszości etnicznej na rynku pracydo pobrania

Marcin Zawicki i Artur Paszko (red.)

Kraków 2010

 

ISBN 978-83-89410-81-8
Krajowe i wspólnotowe polityki publiczne wobec mniejszości romskiej – mapa aktywności społeczno-gospodarczej Romówdo pobrania

Stanisław Mazur (red.)

Kraków 2010

 

ISBN 978-83-89410-61-0
Aktywizacja zawodowa Romówdo pobrania

autorzy: Piotr Kopyciński, Łukasz Mamica, Artur Paszko, Sławomir Wyciślak, Marcin Zawicki (red.), Andrzej Zyguła

Kraków 2007

 

ISBN 978-83-89410-21-4
Romowie na rynku pracy – problemy i sposoby ich rozwiązania

do pobrania

autorzy: Piotr Kopyciński, Marcin Kukiełka, Artur Paszko, Rafał Sułkowski, Marcin Zawicki (red.)

Kraków 2007

 

ISBN: 978-83-89410-95-5
Romowie na rynku pracydo pobrania

autorzy: Artur Paszko, Rafał Sułkowski, Marcin Zawicki (red.)

Kraków 2007

 

ISBN: 83-89410-85-0

Poradniki wydane w ramach prac Doradczego Konsorcjum Powiatowego
Managing International Co-operation

M. Jacques Anglade, J. Bober, R. Borusiewicz, B. v. Hausen, M. E. Laclerque, M. J. M. Larroche, St. Mazur,
P. Mędoń, M. Philippe Simon, V. Tabarly, H. Vetter, A. Władyka, M. Wójcik, M. Zawicki

Kraków 2000
Komunikacja i partycypacja społecznado pobrania

Jarosław Górniak, Jerzy Hausner (red.), Sylwia Kołdras, Stanisław Mazur, Romana Paszkowska

Kraków 1999

Korzystanie z funduszy Unii Europejskiejdo pobrania

Paweł Białynicki-Birula, Jerzy Hausner (red.), Beata Jakubowska, Witold Sartorius

Kraków 1999
Aktywizacja gospodarcza gminy górniczej

Jarosław Bober, Wojciech Czakon, Andrzej Czarnik, Jerzy Hausner (red.), Tadeusz Kiecka-Niechajowicz, Wojciech Maroszek, Andrzej Pucher, Marek Wiland

Kraków 1999
Programowanie rozwoju regionalnego

Marek Benio, Jarosław Bober, Jerzy Hausner (red.), Sylwia Kołdras, Tadeusz Kudłacz, Łukasz Mamica

Kraków 1999
Finanse powiatu

Anatol Władyka, Marcin Zawicki

Kraków 1999
Organizacja starostwa powiatowego

Marek Wójcik

Kraków 1998
Powiatowe centrum pomocy rodzinie

JWiesława Borczyk, Krystyna Buzała, Jerzy Hausner (red.), Krystyna Rokita, Jerzy Ślazyk, Marek Wójcik

Kraków 1999
Zarządzanie drogami w powiecie

Jan Friedberg, Wiesław Wańkowicz

Kraków 1998
Zarządzanie ochroną zdrowia w powiecie

Cezary Włodarczyk, Stojgniew Sitko

Kraków 1998
Zarządzanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym

Wojciech Mamak, Paweł Ozimek, Grażyna Skołbania, Wiesław Wańkowicz

Kraków 1999