MSAP20lat

Warunkiem osiągania zawodowych sukcesów jest podnoszenie kwalifikacji w wyniku zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Dobrze wykształceni profesjonaliści mają znacznie większe szanse zrobienia kariery, a także są najcenniejszą wartością instytucji, w których są zatrudnieni.

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oferuje studia podyplomowe, których celem jest wspieranie Państwa w dążeniach do spełniania ambitnych celów zawodowych. Nasze studia kierowane są do grona osób zatrudnionych w instytucjach publicznych, organizacjach społecznych i podmiotach gospodarczych, pragnących zdobyć dodatkowe kwalifikacje w obszarze własnej specjalizacji lub zainteresowanych uzyskaniem wiedzy w nowych dziedzinach.

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od początku swojej działalności jest uważnym obserwatorem oraz czynnym uczestnikiem przemian instytucjonalnych mających miejsce w Polsce i zagranicą. Doświadczenia te umożliwiają nam stale podnosić standardy kształcenia na studiach podyplomowych, dostosowując je do zmieniających się warunków ekonomicznych i społecznych oraz oczekiwań i aspiracji słuchaczy naszych studiów.

Najważniejszymi atutami naszych studiów są:

  • unikalne programy nauczania, opracowywane we współpracy z ekspertami, partnerskimi uczelniami i instytucjami z kraju i zagranicy oraz pracodawcami,
  • kadra dydaktyczna, którą stanowią specjaliści w swoich dziedzinach naukowych oraz zaproszeni praktycy, na co dzień zajmujący się określoną problematyką,
  • słuchacze, będący naszymi najważniejszymi partnerami, którzy dzieląc się własną wiedzą i doświadczeniem kształtują przebieg studiów oraz nawiązują nowe kontakty.

Jesteśmy przekonani, że podejmując studia podyplomowe w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zdobędziecie Państwo kompetencje, umożliwiające dalszą karierę zawodową oraz realizację wielu profesjonalnych zamierzeń.